NEWS UPDATE

The Batman กับ Fantastic Beasts 3

กองถ่าย The Batman กับ Fantastic Beasts 3 เตรียมกลับมาเริ่มถ่ายทำอีกครั้ง ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกมาประกาศข้อกำหนดใหม่เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งทางคณะกรรมการภาพยนตร์อังกฤษ และสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ ได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางกายภาพ, การฝึกซ้อมอย่างปลอดภัย หรือการวัดอุณหภูมิร่างกายนั่นทำให้ เมื่อข้อกำหนดเหล่านี้ผ่านที่ประชุมเรียบร้อย ทางโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ทั้ง The Batman และ Fantastic Beasts 3 สามารถนำไปใช้เพื่อกลับมาเริ่มถ่ายทำต่อได้อีกครั้ง

#TheBatman #FantasticBeasts3

ที่มา : screenrant.com