NEWS UPDATE

Golden Globe Awards 2021

งานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำปี 2021 ได้ถูกเลื่อนไปเกือบสองเดือน โดยสมาคมสื่อมวลชนต่างประเทศฮอลลีวูด (HFPA) ประกาศว่าจะมีการจัดรางวัลลูกโลกทองคำปี 2021 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของปีถัดไปเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด coronavirus ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์

#GoldenGlobeawards #2021

ที่มา : cbr