NEWS UPDATE

Tenet ปล่อย trailer สุดท้ายออกมาแล้ว!


Tenet ปล่อย trailer สุดท้ายออกมาแล้ว เผยภาพและเนื้อเรื่องบางส่วนที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน โดยคะแนนชุดแรกจากเว็บ Rotten Tomato ถือว่าออกมาดูดีเลยทีเดียว เตรียมรับกำหนดฉายในไทยวันที่ 27 สิงหาคมนี้