NEWS UPDATE

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 เลื่อนฉายแล้ว จาก5มิถุนายนไปเป็น 13สิงหาคมทั่วโลก ????
ทางเราขอเป็นส่วนนึงในการส่งกำลังใจให้ทุกๆคน เราจะผ่านเรื่องราวนี้ไปด้วยกันนะคะ สู้ๆ
https://www.instagram.com/p/B-II3WGhidO/…
#WonderWoman1984 #WonderWoman #WW84