NEWS UPDATE

Jurassic World

Jurassic World ได้แชร์ภาพบรรยากาศ ให้ทุกคนได้ย้ายสถานที่การทำงานเข้าไปอยู่ใน Jurassic Park ลองเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานกันดูนะคะทุกคน

Facebook : Jurassic World

#JurassicWorld #Jurassic #JurassicPark #WFH