NEWS UPDATE

Show Yourself

Disney Music Asia VEVO ได้ปล่อยคลิป "Show Yourself" ในฉบับไทย เป็นฉากจาก Frozen 2" ของดิสนีย์ ในฉากนี้เอลซ่าได้หลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณแห่งป่าต้องมนตร์และแปลงร่างเป็นชุดใหม่ ในลุคของราชินีหิมะ เป็นอีกฉากไฮไลท์ของ Frozen 2

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : rappler

YouTube : https://youtu.be/LU_fphWX92M

#DisneyMusicAsiaVEVO #Disney #Frozen2 #Frozen