NEWS UPDATE

Capone

ภาพยนตร์เรื่อง Capone ของผู้กำกับ จอช แทรงก์ ที่หยิบเอาชีวประวัติเจ้าพ่อแห่งโลกอาชญากรรม อัล คาโปน มาถ่ายทอดลงบนจอยักษ์ ก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้ชมกันแล้ว
#Capone
ที่มา : Ew.com
Youtube : https://youtu.be/4D9e8QW3bo8