NEWS UPDATE

Disney

มาอีกแล้วสำหรับฉากหลังสวยๆ ครั้งนี้ disney มาแจกฉากสำหรับใช้ในการประชุม video calls เพื่อเพิ่มความสดใส และเปลี่ยนบรรยากาศ ลองไปโหลดเก็บไว้กันน้า

#disney

ที่มา : https://bit.ly/2Xrxb54