NEWS UPDATE

Venom: Let There Be Carnage

จากสถานะการณ์ของไวรัสในช่วงนี้ ทำให้ Venom ไม่สามารถถ่ายทำได้ทันกำหนดฉายเดิม เพราะต้องหยุดการถ่ายทำลงตามมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทางโซนีจึงได้ประกาศวันฉายใหม่เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2021
สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าข่าวเลื่อนวันฉายก็คงเป็นชื่อภาคอย่างเป็นทางการของหนัง โซนีได้เปิดเผยว่าหนังจะใช้ชื่อว่า Venom: Let There Be Carnage.
#Venom #VenomLetThereBeCarnage
ที่มา : variety.com