NEWS UPDATE

Jurassic World : Dominion

เริ่มแล้วววว!!! Jurassic World 3 ได้เปิดกล้องถ่ายทำแล้ว และในภาคนี้มีชื่อว่า Jurassic World : Dominion ที่แปลว่าการปกครองจะสื่อถึงพวกไดโนเสาร์ที่จะกลับมายึดครองและปกครองโลกนี้แทนมนุษย์อีกครั้ง
#JurassicWorld #JurassicWorld3 #JurassicWorldDominion